Satış Sözleşmesi

MADDE  – 1 KONU

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin (“Sözleşme”) konusu, Satıcı’nın, Alıcı’ya (Tüketici’ye) satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve ilgili diğer yasal hükümler uyarınca tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

MADDE  – 2 SÖZLEŞME’NİN KURULMASI

2.1    ALICI sözleşmeyi okuduğunu, anladığını, haklarının ve yükümlülüklerinin bilincinde olduğunu kabul eder.

2.2    SATICI ve ALICI, sözleşme ile kararlaştırılan edimler arasında hiçbir oransızlık bulunmadığını ve karşılıklı edimlerin işin niteliğine uygun olduğunu, sözleşme konusuna giren işlemler kapsamında herhangi bir tecrübesizliklerinin bulunmadığını kabul ederler.

2.3    ALICI, sözleşme kapsamında yer alan işlemlerin kendi menfaatine uygun olduğu konusunda tam bir kanaate vardığını ve tüm şartlara kendi özgür iradesi ile hiçbir güçlük veya sıkıntı içinde olmadan, düşünerek, isteyerek ve bilerek uyacağını kabul eder.

2.4    SATICI ve ALICI, sözleşmenin hükümlerinin haksız şart sayılabilecek bir özellik taşımadığını, menfaatler dengesi bakımından bir haksızlık olmadığını kabul eder.

2.5    İşbu sözleşme hükümleri tüketici sözleşmelerindeki haksız şartlar hakkında yönetmelik hükümleri uyarınca herhangi bir haksız şart içermemektedir. Hükümler dürüstlük ve iyi niyet kuralına aykırılık teşkil etmemekte olup tüketicinin korunması mevzuatına uygun olarak hazırlanmıştır.

2.6    İşbu sözleşme hükümleri 6098 sayılı yeni borçlar kanunu hükümleri de dikkate alınarak hazırlanmıştır.  Yeni Borçlar Kanunu’nun 21. Maddesinde öngörülen bağlayıcılık ve içerik denetimi alıcı tarafından yapılmıştır. İşbu sözleşme hükümlerinden hiçbiri işbu Sözleşme’nin niteliğine ve işin özelliğine yabancı (şaşırtıcı şartlar) nitelik taşımaz.  İşbu sözleşme hükümleri açık ve anlaşılır bir şekilde yazılmış olup birden çok anlamı ifade etmemektedir.

MADDE  – 3 SATICI BİLGİLER

Ünvanı: İrem Sürücü
Adresi: Bağdat Cad. Caddebostan Mah. Ogün SK. No:1 d:14 Kadıköy /İST

Telefon: + 90 533 917 41 16

E-mail: info@sacreistanbul.com

MADDE  – 4 ALICI (TÜKETİCİ) BİLGİLERİ

Adı/Soyadı/Unvanı:

Adresi:

Telefon:

E-mail:

MADDE  – 5 SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ

Malın / Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi adedi, satış bedeli, ödeme şekli, satış sonrasında gönderilecek olan e-postada belirtildiği gibidir.

MADDE  – 6 GENEL HÜKÜMLER

6.1    ALICI, Madde 5″te belirtilen Sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

6.2    Sözleşme konusu ürün, yasal 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI”nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu süre ALICI’ya daha önce bildirmek kaydıyla en fazla 14 gün daha uzatılabilir.

6.3    Sözleşme konusu ürün, ALICI”dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

6.4    SATICI, Sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak teslim edilmesinden sorumludur. Haklı bir sebebe dayanmak şartıyla SATICI, Sözleşme’den doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan, ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta mal veya hizmet tedarik edebilir.

6.5    Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’nin elektronik ortamda teyit edilmesi ve Sözleşme konusu siparişin bedelinin ödenmesi şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

6.6    SATICI sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hallerde durumu öğrendiği tarihten itibaren  3 (üç) gün içerisinde ALICI”ya durumu yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmekle yükümlüdür. Bu durumda SATICI teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (ondört) gün içerisinde ALICI’ya iade eder.

6.7    SATICI, malın ALICI ya da ALICI’nın taşıyıcı dışında belirleyeceği üçüncü bir kişiye teslimine kadar oluşan kayıp ve hasarlardan sorumludur.

6.8    ALICI’nın SATICI’nın belirlediği taşıyıcı dışında başka bir taşıyıcı ile malın gönderilmesini talep etmesi durumunda, malın ilgili taşıyıcıya tesliminden itibaren oluşabilecek kayıp ya da hasardan SATICI sorumlu değildir.

6.9    SATICI tarafından sunulan hizmet perakende satış kapsamında tüketiciye yöneliktir; SATICI, ALICI’nın yeniden satış amacı bulunduğundan şüphe etmesi halinde işbu Sözleşme kurulmuş olsa dahi siparişi iptal etme ve ürünleri teslim etmeme hakkını  saklı tutar.

MADDE -7 CAYMA HAKKI

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ilgili hükümleri uyarınca;

7.1 Tüketici; ürün satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürün teslim aldığı tarihten itibaren 1 (bir) iş günü içerisinde geçerli bir gerekçe gösterdiği takdirde cayma hakkına sahiptir. Geçerli gerekçe durumu; Satıcı tarafından gönderilen ürünün sipariş edilen ürün ile farklı olması durumunda ve Satıcı kaynaklı olan ve 1 (bir) iş günü içerisinde Satıcıya bilgi verilen hatalar söz konusu olduğunda işler. Satıcı tarafından gönderilen ürünün farklı olma durumu; kullanılan malzemenin doğal taş, doğal boynuz ve benzeri malzemelerden kaynaklı olarak renk ton ve boyut farklılıklarında geçerli değildir.

7.2 Tüketici tarafından kullanılmış ve zarar görmüş ürün iade edilemez.

7.3 Tüketici cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren 3 (üç) iş günü içerisinde ürünü, kargo masrafları Tüketiciye ait olacak şekilde, Satıcıya geri göndermek zorundadır.

7.4 Özel sipariş ile üretilen veya tüketici talebi ile üzerinde değişiklik yapılan ürünlerde cayma hakkı kullanılmaz.

7.5 Tüketici, cayma hakkını kullandığı takdirde; ürünü eksiksiz, ambalaj, sertifika, fatura aslı ve kargo teslim tutanağı ile beraber eksiksiz iade etmekle yükümlüdür. Aksi halde ürünün iadesi yapılmayacaktır.

​MADDE  – 8 YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşme’den dolayı her türlü şikâyet ve itirazlar, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlara göre ALICI’nın veya SATICI’nın ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne veya Tüketici Mahkemesi’ne yapılabilecektir.